ACADEMIC TEXTS REPOSITORY

Mykolayiv In-Service Teachers Training Institute. ISSN 2786-4871

2021

EFFICIENCY OF LITERARY COMPETENCE DEVELOPMENT OF HIGH SCHOOL STUDENTS BY ICT MEANS

Author: Nazarenko Liudmyla Anatoliіvna
Fund: Articles
Category: Ukrainian literature
Keywords: Keywords: analysis of art pieces; conscious perception; information and communication technologies (ICT); experiment; literary competence (LC); practical tasks; project activity.

Nazarenko, L. A. (2021). Effectiveness of formation of literary competence of high school students by means of ICT (high school). September: scientific and methodological, informational and educational journal, 1 (88). 18–31 (ukr).

Summary

У статті актуалізовано потребу якісних перетворень в освіті, зміни поглядів на систему викладання літератури у зв’язку з новою стратегією підготовки випускників закладів загальної середньої освіти. З’ясовано суперечності між використанням учителями традиційних форм і методів навчання і потребою в інноваціях; ретранслюванням отриманих знань і самостійним здобуттям інформації з предмета, її перетворенням та репрезентацією; поодиноким використанням елементів проєктного навчання, синергетичного підходу й необхідністю в забезпеченні компетентнісно-діяльнісної парадигми учасниками освітнього процесу. Поглиблено зміст і сутність поняття «літературна компетентність» (ЛК) учнів-читачів. Запропоновано функції, критерії, ключові компоненти сформованості ЛК старшокласників. Розроблено методичну модель формування літературної компетентності учнів із використанням засобів ІКТ. Висвітлено можливості формування ЛК у процесі технологізованого навчання на уроках літератури, діалогічної взаємодії між автором, твором і читачем.