ACADEMIC TEXTS REPOSITORY

Mykolayiv In-Service Teachers Training Institute. ISSN 2786-4871

2021

EFFICIENCY OF LITERARY COMPETENCE DEVELOPMENT OF HIGH SCHOOL STUDENTS BY ICT MEANS

Author: Nazarenko Liudmyla Anatoliіvna
Fund: Articles
Category: Ukrainian literature
Keywords: Keywords: analysis of art pieces; conscious perception; information and communication technologies (ICT); experiment; literary competence (LC); practical tasks; project activity.

REFERENCES 1. Bibik, N. M. & Kremen, V. H. (Ed.). (2008). Kompetentnist u navchanni. Entsyklopediia osvity [Competence in learning. Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom Inter (ukr). 2. Fasolia, A. M. (2012). Literaturna osvita : kompetentsii, kompetentnosti, znannia, uminnia i navychky [Literary education: competencies, competencies, knowledge, skills and abilities]. Ukrainska literatura v zahalnoosvitnii shkoli, 6–7, 26–32 (ukr). 3. Hutorskoj, A. V. (2001). Sovremennaja didaktika [M

Summary

У статті актуалізовано потребу якісних перетворень в освіті, зміни поглядів на систему викладання літератури у зв’язку з новою стратегією підготовки випускників закладів загальної середньої освіти. З’ясовано суперечності між використанням учителями традиційних форм і методів навчання і потребою в інноваціях; ретранслюванням отриманих знань і самостійним здобуттям інформації з предмета, її перетворенням та репрезентацією; поодиноким використанням елементів проєктного навчання, синергетичного підходу й необхідністю в забезпеченні компетентнісно-діяльнісної парадигми учасниками освітнього процесу. Поглиблено зміст і сутність поняття «літературна компетентність» (ЛК) учнів-читачів. Запропоновано функції, критерії, ключові компоненти сформованості ЛК старшокласників. Розроблено методичну модель формування літературної компетентності учнів із використанням засобів ІКТ. Висвітлено можливості формування ЛК у процесі технологізованого навчання на уроках літератури, діалогічної взаємодії між автором, твором і читачем.