ACADEMIC TEXTS REPOSITORY

Mykolayiv In-Service Teachers Training Institute. ISSN 2786-4871

2020

METHODOLOGICAL USE THE UML LANGUAGE FOR DESIGNING AN INFORMATION SYSTEM

Author: Pohromska Hanna Serhiivna, Makhrovska Natalia Anatoliivna
Fund: Articles
Category: Informatics
Keywords: design, diagram, information-educational environment, information system, modeling, Rational Rose, subject area, UML

Pohromska, H. & Makhrovska., N (2020). Metodolohichni osnovy vykorystannia movy UML dlia proiektuvannia informatsiinoi systemy. [Veresen], 5, 4 (87)

Summary

У статті розглянуто процес моделювання інформаційної системи за допомогою уніфікованої мови моделювання UML. Моделювання є центральною ланкою всієї діяльності зі створення якісного програмного забезпечення. Описано алгоритм моделювання інформаційно-освітнього середовища у спрощеному вигляді на прикладі інформаційноосвітнього середовища ЗВО із застосування мови моделювання UML. Виділено головні дійові особи (актори) з їхніми базовими функціями: викладач (створення нових курсів), студент (вибір курсу, що вивчається); менеджер (загальне управління навчальним процесом). Запропонований алгоритм є уніфікованим і може бути застосований для будь-яких інформаційних систем аналогічного типу. У дослідженні продемонстровано загальні підходи до побудови інформаційних систем у поєднанні з перевагами структурних та об’єктних методів проєктування в програмному засобі Rational Rose. Розглянуто лише умовно-спрощену модель опису інформаційно-освітнього середовища. Запропоновану модель можна розширити через описання процесів зі зв’язками між різними підрозділами середовища під час виконання конкретних практичних завдань та моделювання документів. Таке розширення має відбуватися перед створенням діаграми варіантів використання UML